Úradná tabuľa ÚJD SR

132/2022

č. rozhodnutia: 132/2022

č. správneho konania: 1104-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 21.04.2022

dátum právoplatnosti: 10.05.2022

Prílohy:

1104-2022_Rozhodnutie_132_2022_Anonymizované Rozhodnutie_EBO_132_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023