Úradná tabuľa ÚJD SR

131/2024

č. rozhodnutia: 131/2024

č. správneho konania: 1082-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.03.2024

dátum právoplatnosti: 09.04.2024

Prílohy:

1082-2024_Rozhodnutie_131_2024_Rozhodnutie_131_2024.pdf

Aktualizácia: 15.04.2024