Úradná tabuľa ÚJD SR

131/2023

č. rozhodnutia: 131/2023

č. správneho konania: 1869-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 25.04.2023

dátum právoplatnosti: 12.05.2023

Prílohy:

1869-2023_Rozhodnutie_131_2023_Rozhodnutie_131_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024