Úradná tabuľa ÚJD SR

130/2024

č. rozhodnutia: 130/2024

č. správneho konania: 1895-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.03.2024

dátum právoplatnosti: 09.04.2024

Prílohy:

1895-2024_Rozhodnutie_130_2024_Rozhodnutie_130_2024.pdf

Aktualizácia: 11.04.2024