Úradná tabuľa ÚJD SR

130/2023

č. rozhodnutia: 130/2023

č. správneho konania: 1318-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 25.04.2023

dátum právoplatnosti: 26.05.2023

Prílohy:

1318-2023_Rozhodnutie_130_2023_R130_2023_Podklady_VV_3457_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023