Úradná tabuľa ÚJD SR

13/2024

č. rozhodnutia: 13/2024

č. správneho konania: 1250-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 10.01.2024

dátum právoplatnosti: 02.02.2024

Prílohy:

1250-2024_Rozhodnutie_13_2024_R 13_2024 pravidelné hlásenia.pdf

Aktualizácia: 02.02.2024