Úradná tabuľa ÚJD SR

129/2024

č. rozhodnutia: 129/2024

č. správneho konania: 1279-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 20.03.2024

dátum právoplatnosti: 08.04.2024

Prílohy:

1279-2024_Rozhodnutie_129_2024_Rozhodnutie_129_2024.pdf

Aktualizácia: 08.04.2024