Úradná tabuľa ÚJD SR

128/2024

č. rozhodnutia: 128/2024

č. správneho konania: 1955-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 21.03.2024

dátum právoplatnosti: 08.04.2024

Prílohy:

1955-2024_Rozhodnutie_128_2024_Rozhodnutie_128_2024.pdf

Aktualizácia: 16.04.2024