Úradná tabuľa ÚJD SR

127/2022

č. rozhodnutia: 127/2022

č. správneho konania: 695-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 31.05.2022

dátum právoplatnosti: 18.06.2022

Prílohy:

695-2022_Rozhodnutie_127_2022_R127_2022_JaBr_MaGa.pdf
695-2022_Rozhodnutie_127_2022_L 4361_2022 - oprava chyby v R127_2022(elektronický záznam).002.pdf

Aktualizácia: 01.07.2022