Úradná tabuľa ÚJD SR

126/2024

č. rozhodnutia: 126/2024

č. správneho konania: 997-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 22.03.2024

dátum právoplatnosti: 08.04.2024

Prílohy:

997-2024_Rozhodnutie_126_2024_Rozhodnutie o schválení VOO_126_2024.pdf

Aktualizácia: 23.04.2024