Úradná tabuľa ÚJD SR

126/2023

č. rozhodnutia: 126/2023

č. správneho konania: 1948-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.04.2023

dátum právoplatnosti: 21.04.2023

Prílohy:

1948-2023_Rozhodnutie_126_2023_R126_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023