Úradná tabuľa ÚJD SR

126/2022

č. rozhodnutia: 126/2022

č. správneho konania: 3-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 13.04.2022

dátum právoplatnosti: 10.05.2022

Prílohy:

3-2022_Rozhodnutie_126_2022_R126_2022_JaBr.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024