Úradná tabuľa ÚJD SR

125/2024

č. rozhodnutia: 125/2024

č. správneho konania: 1154-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.03.2024

dátum právoplatnosti: 04.04.2024

Prílohy:

1154-2024_Rozhodnutie_125_2024_Rozhodnutie_125_2024.pdf

Aktualizácia: 04.04.2024