Úradná tabuľa ÚJD SR

125/2023

č. rozhodnutia: 125/2023

č. správneho konania: 1502-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 21.04.2023

Prílohy:

1502-2023_Rozhodnutie_125_2023_Rozhodnutie_125_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023