Úradná tabuľa ÚJD SR

125/2022

č. rozhodnutia: 125/2022

č. správneho konania: 1820-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 20.05.2022

dátum právoplatnosti: 08.06.2022

Prílohy:

1820-2022_Rozhodnutie_125_2022_R125_2022.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022