Úradná tabuľa ÚJD SR

125/2022

č. rozhodnutia: 125/2022

č. správneho konania: 670-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 20.05.2022

dátum právoplatnosti: 08.06.2022

Prílohy:

670-2023_Rozhodnutie_125_2022_R125_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023