Úradná tabuľa ÚJD SR

124/2024

č. rozhodnutia: 124/2024

č. správneho konania: 1847-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.03.2024

dátum právoplatnosti: 03.04.2024

Prílohy:

1847-2024_Rozhodnutie_124_2024_Rozhodnutie_124_2024.pdf

Aktualizácia: 03.04.2024