Úradná tabuľa ÚJD SR

124/2023

č. rozhodnutia: 124/2023

č. správneho konania: 1767-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 19.04.2023

dátum právoplatnosti: 09.05.2023

Prílohy:

1767-2023_Rozhodnutie_124_2023_Rozhodnutie_124_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023