Úradná tabuľa ÚJD SR

124/2022

č. rozhodnutia: 124/2022

č. správneho konania: 1695-2022

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 06.05.2022

dátum právoplatnosti: 06.05.2022

Prílohy:

1695-2022_Rozhodnutie_124_2022_roz_124.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023