Úradná tabuľa ÚJD SR

123/2024

č. rozhodnutia: 123/2024

č. správneho konania: 1258-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.03.2024

dátum právoplatnosti: 03.04.2024

Prílohy:

1258-2024_Rozhodnutie_123_2024_Rozhodnutie_123_2024.002.pdf

Aktualizácia: 04.04.2024