Úradná tabuľa ÚJD SR

123/2023

č. rozhodnutia: 123/2023

č. správneho konania: 1682-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 18.04.2023

dátum právoplatnosti: 05.05.2023

Prílohy:

1682-2023_Rozhodnutie_123_2023_Rozhodnutie_123_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023