Úradná tabuľa ÚJD SR

123/2022

č. rozhodnutia: 123/2022

č. správneho konania: 1694-2022

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 06.05.2022

dátum právoplatnosti: 06.05.2022

Prílohy:

1694-2022_Rozhodnutie_123_2022_roz_123.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023