Úradná tabuľa ÚJD SR

122/2024

č. rozhodnutia: 122/2024

č. správneho konania: 1170-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 14.03.2024

dátum právoplatnosti: 18.04.2024

Prílohy:

1170-2024_Rozhodnutie_122_2024_Podklady_VV_2388_2024.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024