Úradná tabuľa ÚJD SR

122/2023

č. rozhodnutia: 122/2023

č. správneho konania: 1062-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.04.2023

dátum právoplatnosti: 10.05.2023

Prílohy:

1062-2023_Rozhodnutie_122_2023_Rozhodnutie_122_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023