Úradná tabuľa ÚJD SR

122/2022

č. rozhodnutia: 122/2022

č. správneho konania: 1757-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 13.04.2022

dátum právoplatnosti: 05.05.2022

Prílohy:

1757-2022_Rozhodnutie_122_2022_R122_2022_BoNa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023