Úradná tabuľa ÚJD SR

121/2023

č. rozhodnutia: 121/2023

č. správneho konania: 1600-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.04.2023

dátum právoplatnosti: 05.05.2023

Prílohy:

1600-2023_Rozhodnutie_121_2023_Rozhodnutie_121_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023