Úradná tabuľa ÚJD SR

120/2024

č. rozhodnutia: 120/2024

č. správneho konania: 27-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.03.2024

dátum právoplatnosti: 22.03.2024

Prílohy:

27-2024_Rozhodnutie_120_2024_Rozhodnutie_120_2024.pdf

Aktualizácia: 26.03.2024