Úradná tabuľa ÚJD SR

120/2023

č. rozhodnutia: 120/2023

č. správneho konania: 906-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 17.04.2023

dátum právoplatnosti: 04.05.2023

Prílohy:

906-2023_Rozhodnutie_120_2023_Rozhodnutie_120_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023