Úradná tabuľa ÚJD SR

120/2022

č. rozhodnutia: 120/2022

č. správneho konania: 1463-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.04.2022

dátum právoplatnosti: 05.05.2022

Prílohy:

1463-2022_Rozhodnutie_120_2022_R120_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023