Úradná tabuľa ÚJD SR

12/2024

č. rozhodnutia: 12/2024

č. správneho konania: 948-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 12.01.2024

dátum právoplatnosti: 16.02.2024

Prílohy:

948-2024_Rozhodnutie_12_2024_R_12_2024.pdf

Aktualizácia: 19.02.2024