Úradná tabuľa ÚJD SR

12/2023

č. rozhodnutia: 12/2023

č. správneho konania: 759-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.01.2023

dátum právoplatnosti: 15.02.2023

Prílohy:

759-2023_Rozhodnutie_12_2023_rozhodnutie č. 12_2023 _VV_304_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023