Úradná tabuľa ÚJD SR

12/2022

č. rozhodnutia: 12/2022

č. správneho konania: 970-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.01.2022

dátum právoplatnosti: 25.02.2022

Prílohy:

970-2022_Rozhodnutie_12_2022_R12_2022_NoTo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023