Úradná tabuľa ÚJD SR

119/2024

č. rozhodnutia: 119/2024

č. správneho konania: 1747-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.03.2024

dátum právoplatnosti: 22.03.2024

Prílohy:

1747-2024_Rozhodnutie_119_2024_UJD SR 1747-2024, Rozhodnutie. EMO 34.pdf

Aktualizácia: 17.04.2024