Úradná tabuľa ÚJD SR

119/2023

č. rozhodnutia: 119/2023

č. správneho konania: 789-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 17.04.2023

dátum právoplatnosti: 18.05.2023

Prílohy:

789-2024_Rozhodnutie_119_2023_Rozhodnutie_119_2023.002.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024