Úradná tabuľa ÚJD SR

119/2022

č. rozhodnutia: 119/2022

č. správneho konania: 1906-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 13.04.2022

dátum právoplatnosti: 04.05.2022

Prílohy:

1906-2022_Rozhodnutie_119_2022_R119_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023