Úradná tabuľa ÚJD SR

118/2024

č. rozhodnutia: 118/2024

č. správneho konania: 1516-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 06.03.2024

dátum právoplatnosti: 23.03.2024

Prílohy:

1516-2024_Rozhodnutie_118_2024_Rozhodnutie_118_2024.pdf

Aktualizácia: 25.03.2024