Úradná tabuľa ÚJD SR

118/2023

č. rozhodnutia: 118/2023

č. správneho konania: 1347-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.04.2023

dátum právoplatnosti: 04.05.2023

Prílohy:

1347-2023_Rozhodnutie_118_2023_Rozhodnutie_118_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023