Úradná tabuľa ÚJD SR

117/2024

č. rozhodnutia: 117/2024

č. správneho konania: 1836-2024

žiadateľ: SMÚ

dátum vydania: 05.03.2024

dátum právoplatnosti: 22.03.2024

Prílohy:

1836-2024_Rozhodnutie_117_2024_1836-2024_Rozhodnutie_Rozhodnutie_117_2024.pdf

Aktualizácia: 02.04.2024