Úradná tabuľa ÚJD SR

115/2024

č. rozhodnutia: 115/2024

č. správneho konania: 1581-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 01.03.2024

dátum právoplatnosti: 20.03.2024

Prílohy:

1581-2024_Rozhodnutie_115_2024_Rozhodnutie_115_2024_ SpK 1581_2024_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 26.03.2024