Úradná tabuľa ÚJD SR

115/2023

č. rozhodnutia: 115/2023

č. správneho konania: 1737-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 12.04.2023

dátum právoplatnosti: 29.04.2023

Prílohy:

1737-2023_Rozhodnutie_115_2023_Rozhodnutie_115_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023