Úradná tabuľa ÚJD SR

114/2024

č. rozhodnutia: 114/2024

č. správneho konania: 1746-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 01.03.2024

dátum právoplatnosti: 20.03.2024

Prílohy:

1746-2024_Rozhodnutie_114_2024_Rozhodnutie_114_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024