Úradná tabuľa ÚJD SR

114/2023

č. rozhodnutia: 114/2023

č. správneho konania: 1717-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.04.2023

dátum právoplatnosti: 29.04.2023

Prílohy:

1717-2023_Rozhodnutie_114_2023_Rozhodnutie_114_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023