Úradná tabuľa ÚJD SR

114/2022

č. rozhodnutia: 114/2022

č. správneho konania: 829-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.06.2022

Prílohy:

829-2022_Rozhodnutie_114_2022_R114_2022.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022