Úradná tabuľa ÚJD SR

113/2023

č. rozhodnutia: 113/2023

č. správneho konania: 1063-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.04.2023

dátum právoplatnosti: 03.05.2023

Prílohy:

1063-2023_Rozhodnutie_113_2023_Rozhodnutie_113_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023