Úradná tabuľa ÚJD SR

113/2022

č. rozhodnutia: 113/2022

č. správneho konania: 1559-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 21.04.2022

Prílohy:

1559-2022_Rozhodnutie_113_2022_R113_2022_HiEv_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 25.04.2022