Úradná tabuľa ÚJD SR

112/2023

č. rozhodnutia: 112/2023

č. správneho konania: 1270-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 18.04.2023

Prílohy:

1270-2023_Rozhodnutie_112_2023_Rozhodnutie_112_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023