Úradná tabuľa ÚJD SR

112/2022

č. rozhodnutia: 112/2022

č. správneho konania: 1520-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.04.2022

Prílohy:

1520-2022_Rozhodnutie_112_2022_R112_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 11.05.2022