Úradná tabuľa ÚJD SR

111/2023

č. rozhodnutia: 111/2023

č. správneho konania: 1788-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2023

dátum právoplatnosti: 27.04.2023

Prílohy:

1788-2023_Rozhodnutie_111_2023_Roz111_2023 A1.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023