Úradná tabuľa ÚJD SR

111/2022

č. rozhodnutia: 111/2022

č. správneho konania: 1502-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 14.04.2022

dátum právoplatnosti: 24.05.2022

Prílohy:

1502-2022_Rozhodnutie_111_2022_R111_2022_an.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023