Úradná tabuľa ÚJD SR

110/2024

č. rozhodnutia: 110/2024

č. správneho konania: 15-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 29.02.2024

dátum právoplatnosti: 19.03.2024

Prílohy:

15-2024_Rozhodnutie_110_2024_Rozhodnutie_110_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024