Úradná tabuľa ÚJD SR

110/2023

č. rozhodnutia: 110/2023

č. správneho konania: 843-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2023

dátum právoplatnosti: 27.04.2023

Prílohy:

843-2024_Rozhodnutie_110_2023_Roz110_2023 V1.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024