Úradná tabuľa ÚJD SR

110/2023

č. rozhodnutia: 110/2023

č. správneho konania: 1789-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2023

dátum právoplatnosti: 27.04.2023

Prílohy:

1789-2023_Rozhodnutie_110_2023_Roz110_2023 V1.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023